Marshall Electronics Monitorbrücken


V-MD434

V-MD434-3GSDI-ic
4,3" 800 x 480
2HE 19"Rackeinbau
Inputvarianten frei wählbar
(HDMI, DVI, 3GSDI, 2 x HDSDI)

V-MD434:

+MwSt


V-MD434-3GSDI

V-MD434-3GSDI-ic

4,3" 800 x 480
2HE 19"Rackeinbau
3GSDI Vorinstalliert

V-MD434-3GSDI:

+MwSt


M-LNYX503

M-Lynx-503.jpg
5" 800 x 480
2HE 19" Rackeinbau
FBAS, HDMI, 3GSDI

M-LYNX503:

+MwSt


V-MD563

V-MD563-ic

5,6" 1.280 x 800
3HE 19"Rackeinbau
FBAS, YUV + optionale Inputmodule  
(HDMI, DVI, 3GSDI, 2 x HDSDI)

V-MD563:

+MwSt


M-LYNX702W

M-Lynx-702W-ic.jpg
7" 1280 x 800
Waveform, Audiometer
3HE 19" Rackeinbau
FBAS, YUV, HDMI, 3GSD

M-LMNX702W:

+MwSt


V-MD902

V-MD902-ic

9" 1.280 x 768
3HE 19"Rackeinbau
FBAS, YUV + optionale Inputmodule
(HDMI, DVI, 3GSDI, 2 x HDSDI)

V-MD902:

+MwSt